Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Tiesiog kvėpuokite. Dan Brulė

Šventojo Pranciškaus arfa. Felix Timmermans

Šventojo Pranciškaus arfa

Pranciškus išėjo į savo lūšnelę. Susirado ir apsivilko prasčiausią abitą, marškinių jam keistis nereikėjo, nes jų nė neturėjo, o vietoj odinio diržo persijuosę mūrininko virvele. Nusiavė batus ir dabar jau stovėjo basakojis, laimingas, be galo laimingas, be marškinių ir be batų, tik su vienu abitu.

- Čia mano plunksnos, - pasakė.

- Viešpaties Dievo vieversys! - tarė klebonėlis ir pabučiavo jį ašarodamas.

Feliksas Timermansas - vienas žymiausių flamandų autorių, triskart nominuotas Nobelio literatūros premijai. Jo ranka vedžioja mus paskui audinių pirklio sūnų Asyžiaus gatvėmis ir aplinkiniais kalnais taip gyvai ir autentiškai, kad jautiesi patekęs į patį įvykių sūkurį ir vaikštąs drauge su Pranciškaus broliukais.

„Štai taip įsivaizdavau tuos dalykus, perskai¬tęs knygas, kurias mokyti vyrai parašė apie gražų šventojo Pranciškaus gyvenimą. Taip man viskas regėjosi."

Felix Timmermans